WTG Newcastle – Gateshead 2019

In Augustus 2019 vinden de 22e World Transplant Games plaats in Newcastle – Gateshead. De openingsceremonie zal plaats vinden op zaterdag 17 augustus in het Sports Central Newcastle. De Belgische sportvereniging voor getransplanteerden en gedialyseerden zal ook deze editie deelnemen en een team afvaardigen. Iedereen die een orgaantransplantatie onderging en sport beoefent kan zich kandidaat stellen om deel te nemen. Meer informatie kan je hiernaast vinden en in de bijlagen.

Tot aan de start van de Spelen zullen we hier op de websites de laatste updates en informatie delen.

Belangrijke data:

Aankomstdagen: 16 & 17 aug ’19
Transplantatie Symposium: 17 aug ’19
Openingsplechtigheid: 17 aug ’19
Competitie dagen: 18 tem 23 aug ’19
Sluitingsavond: 23 aug ’19
Officiële vertrek dag: 24 aug ’19