Sponsoring

Als Belgische vereniging voor getransplanteerden en gedialyseerden ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om ons doel te bereiken zijn wij volledig afhankelijk van donaties, sponsors en bijdragen van onze leden/sporters.

Vzw ASBTD / BSVGG* is de enige sportvereniging in België die leden kan werven en inschrijven voor deze sportactiviteiten op Europees niveau European Transplant And Dialysis Sport Federation en op Wereldniveau World Transplant Federation.

Zo zal België ook in 2019 met een delegatie sporters en supporters deelnemen aan de World Transplant Games die doorgaan van 17 tot 24 augustus 2019 in Newcastle Gateshead UK.

Wil je ons graag sponsoren, neem dan contact me ons op!

(*) Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en gedialyseerden
Association Sportive Belge des Transplantés et Dialysés.