Ons doel

De Belgische Sportvereniging Voor Getransplanteerden en Gedialyseerden werd opgericht als vzw op 25 juni 1992. Doelstellingen van de vereniging:

  • Het bevorderen van het afstaan van organen en dit door aan te tonen dat een meerderheid van getransplanteerden na hun ingreep, autonome personen zijn en dat deze gerevalideerd zijn onder meer door sportbeoefening onder medische begeleiding.
  • Het begunstigen en aanmoedigen van alle vormen van fysische bezigheden die het verbeteren of het stabiliseren van de toestand van getransplanteerden en gedialyseerden tot doel hebben.
  • Het vergemakkelijken van de sociale en beroepsreclassering door aan te tonen dat een geslaagde transplantatie aan de getransplanteerden een fysische gezondheid verleent die sportbeoefening opnieuw mogelijk maakt.
  • Het bevorderen van de deelname door getransplanteerden en gedialyseerden, die één of verschillende sporttakken beoefenen, aan sportwedstrijden en stages, aan sportieve ontmoetingen in binnen- en buitenland.
  • Het organiseren van nationale of internationale sportspelen in België, het organiseren of meewerken op nationaal, zelfs op internationaal niveau aan de totstandbrenging van spelen voor getransplanteerden en gedialyseerden.
  • Het verzamelen van fondsen, via alle wettelijke middelen om deze doelstellingen te realiseren.
  • Het officiëel vertegenwoordigen van België bij de European Transplant and Dialysis Sports Federation en bij de World Transplant Games Federation.
  • Het ondersteunen van projecten die tot doel hebben het wetenschappelijk onderzoek op gebied van orgaantransplantaties te bevorderen.
  • De door het bestuur genomen beslissing de trainingsactiviteiten open te stellen aan personen op de wachtlijst voor transplantatie, en waarvan de gezondheidstoestand het toelaat (medische toelating).
  • Ze mag handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks ver- band houden met haar oogmerken. Ze mag met name steun verlenen en belangstelling aan de dag leggen voor activiteiten die nauw verband houden met haar oogmerken.