Deelname competitie

Bij de selectie van de Belgische delegatie voor Transplant Games atleten en supporters worden volgende kenmerken gehanteerd en verplicht

  • De deelnemer dient de Belgische nationaliteit te bezitten.
  • De deelnemer dient deel te nemen aan het sportevenement tenzij er sprake is van overmacht.
  • De deelnemer dient alle medische fiches en administratie met betrekking tot het sport evenement (WTG of ETDSC) tijdig af te leveren aan de team manager.
  • De deelnemer dient alle financiële kosten zelf tijdig te voorzien aan de Belgische vereniging voor getransplanteerden en gedialyseerden.
  • De deelnemer dient kennis te hebben van de sport(en) waarin hij/zij zal deelnemen en moet een aanvaardbaar niveau hebben. Hij/zij moet zelfstandig trainen voor de sport(en) waarin hij/zij wil deelnemen. Lidmaatschap bij een externe sportclub toont aan dat de sporter actief bezig is zijn niveau te verbeteren.
  • De deelnemer dient zelfstandig te kunnen reizen zonder afhankelijk te zijn van andere teamleden of begeleiding van de Belgische delegatie. Indien een persoon niet zelfredzaam is, moet hij/zij zelf voor begeleiding zorgen en deze financieren.
  • De deelnemer dient zich te houden aan de opgedragen kledij voorschriften en het correct dragen hiervan.
  • De deelnemer dient zicht te houden aan de gedragsregels en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
  • Bij overtreding volgt (mogelijke) uitsluiting van deelname aan overige wedstrijden van het lopende sport evenement (WTG en/of ETDSC), ter beoordeling van de teammanager en volgt er (mogelijks) een uitsluiting van toekomstige WTG en ETDSC. Deze beslissing wordt genomen door het bestuur in samenspraak met de teammanager.